Ybadoo - Soluções em Software Livre
Tutoriais
Compiladores

Elimine a recursividade à esquerda, desconsiderando a palavra vazia, das produções da gramática a seguir.

G = ({A, B, C, D}, {w, x, y, z}, P, A)
P = {AAxC | Byw | ACz
BCyz | yBz | BAC
C → xDy | Dw
D → xDx | yDy | Dz | Dw}

 

G = ({A, A₁, B, B₁, C, D, D₁}, {w, x, y, z}, P, A)
P = {ABywA₁ | Byw
A₁ → xCA₁ | xC | CzA₁ | Cz
BCyzB₁ | Cyz | yBzB₁ | yBz
B₁ACB₁ | AC
CAw | xDy | Dw
D → xDxD₁ | xDx | yDyD₁ | yDy
D₁ → zD₁ | z | wD₁ | w}